معماری
خانه / بایگانی برچسب: کانون علم و دین

بایگانی برچسب: کانون علم و دین

رابطه علم و دین از دیدگاه اسلام

علم یکیی از اهداف تربیت عقلایی است که در یک تقسیم بندی کلی بر دو موضوع اصلی: هست ها  و نیست ها از یک طرف و باید ها و نباید ها از طرف دیگر تعلق می گیرد. بر این اعتبار می توان علم را به دو قسم نظری و عملی …

ادامه نوشته »

رابطه علم و دین

در جهان امروز با پیشرفت روز افزون و حیرت انگیزز علوم مختلف و با مشاهده توانایی های بی حد و حصر علم توجه بیش از پیش به  سمت علم معطوف گردیده تا جایی که می توان ادعا کرد گروهی اصالت محض را به علم داده اند و آن را یگنه …

ادامه نوشته »

تأملی بر آراء ویلیام جیمز در پرتو نقد کتاب روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

روان شناسی دین،حوزه ای بین رشته ای میان روان شناسی و دین پژوهشی، دانش جدیدی است که به تبیین و توصیف تجارب، نگرش ها و رفتارهای دینی ازمنظر روان شناسی می پردازد. این دانش از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در سه سنت انگلیسی-امریکایی، آلمانی و فرانسوی قوام یافت. …

ادامه نوشته »

رابطه علم و دین

یکی از مباحثی که در الهیات و فلسفه دین اهمیت فراوان دارد، چگونگی برخورد علم و دین است. از آنجا که این دو دانش با مسائل دینی سرو کار دارند به بحث علم و دین و مناسبات آن دو با یکدگیر می پردازند. علاوه بر این افراد متدین طالب معرفت …

ادامه نوشته »

رابطه بین دین و مدرنیته، تعارض یا سازگاری؟

مدرنیته فرایند و پروسه تحول فکری، فلسفی، صنعتی، سیاسی و اجتماعی است که بعد از رنسانس در غرب رخ داد. این پدیده دارای مولفه های خاصی است. پرسش اصلی این است که چه نسبتی بین این پدیده خاص دنیای غرب و دین وجود دارد؟ آیا دین اسلام در تعارض با …

ادامه نوشته »