معماری
خانه / بایگانی برچسب: صراط مستقیم، راه نجات

بایگانی برچسب: صراط مستقیم، راه نجات

۱۳ صراط مستقیم، راه ایدئال

صراط مستقیم کوتاه ترین راه نجات است، بنابراین مانع سرگردانی انسان در بیابان ها و کوره راه ها می گردد و سریع ترین راه است، زیرا پستی و بلندی ندارد و هموار است. همچنین صراط مستقیم خلاف ندارد، لذا گمراهی و بازگشت از آن بی معناست.

ادامه نوشته »