معماری
خانه / باشگاه اندیشه (صفحه 5)

باشگاه اندیشه

مطالب تولید شده توسط تحریربه کانون علم و دین تحت عنوان باشگاه اندیشه

باشگاه اندیشه محل گرد آمدن اعضاء انجمن های علمی کانون علم و دین است

در این فضا علوم و اندیشه هایی که بین دو مقوله کلی علم و دین به تضارب برخواسته اند مطرح و با تکیه با ادله عقلی و دینی ( منظور وحیانی است ) و جهان بینی های ناشی از این دو مقوله به هماهنگی و وحدت بین آنها حکم میشود.

باشگاه اندیشه محل تضارب آراء و انظار دانشمندان و عالمان در رشته های مختلف علمی و دینی برای درک و فهم عمیق انواع ارتباط بین مفاهیم علمی و دینی می باشد. تا از میان این تضارب و تناظر چهره حقایق ناپیدا ولی اصیل عالم خلقت خودنمایی کند

درنگی در نسبت “اراده” با “تربیت اخلاقی” و اشاره ای به “روش های پرورش اراده اخلاقی”

اهداف این پژوهش معلوم ساختن مقدار بهره مندی انسان از آزادی اراده و میزان اختیاری بودن رفتار او و نسبت این امور با تربیت اخلاقی و روش های پرورش اراده برای تحقق تربیت اخلاقی بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از اینکه آیا آزادی اراده وجود دارد و آیا …

ادامه نوشته »

مناسبات دین و اخلاق

دین و اخلاق چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ آیا هرگونه پیوندی میان آنها منتفی است و هیچ یک ناظر به دیگری نیست. یا با هم آشتی و اشتراک عمل دارند؟ آیا هر یک نافی یک حامی دیگری است؟ این مقاله نوع پیوند میان دین و اخلاق را می کاود. …

ادامه نوشته »

آموزه های شناختی قرآن در رویارویی با همسرآزاری مردان

همسرآزاری مردان پدیده پنهان جهانی به شمار می رود که تا د زیادی از طریق شناخت زایی برطرف می شود.یکی ازراه های شناخت زاییدر جامعه مسلمان ایرانی، آموزه های قرآنی است. این پژوهش بر آن است که قطع نظر از حوزه فقهی و حقوقی و صرفا در دامنه شناختی و …

ادامه نوشته »

رابطه علم و دین

در جهان امروز با پیشرفت روز افزون و حیرت انگیزز علوم مختلف و با مشاهده توانایی های بی حد و حصر علم توجه بیش از پیش به  سمت علم معطوف گردیده تا جایی که می توان ادعا کرد گروهی اصالت محض را به علم داده اند و آن را یگنه …

ادامه نوشته »

تأملی بر آراء ویلیام جیمز در پرتو نقد کتاب روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

روان شناسی دین،حوزه ای بین رشته ای میان روان شناسی و دین پژوهشی، دانش جدیدی است که به تبیین و توصیف تجارب، نگرش ها و رفتارهای دینی ازمنظر روان شناسی می پردازد. این دانش از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در سه سنت انگلیسی-امریکایی، آلمانی و فرانسوی قوام یافت. …

ادامه نوشته »