معماری
خانه / باشگاه اندیشه (صفحه 38)

باشگاه اندیشه

مطالب تولید شده توسط تحریربه کانون علم و دین تحت عنوان باشگاه اندیشه

باشگاه اندیشه محل گرد آمدن اعضاء انجمن های علمی کانون علم و دین است

در این فضا علوم و اندیشه هایی که بین دو مقوله کلی علم و دین به تضارب برخواسته اند مطرح و با تکیه با ادله عقلی و دینی ( منظور وحیانی است ) و جهان بینی های ناشی از این دو مقوله به هماهنگی و وحدت بین آنها حکم میشود.

باشگاه اندیشه محل تضارب آراء و انظار دانشمندان و عالمان در رشته های مختلف علمی و دینی برای درک و فهم عمیق انواع ارتباط بین مفاهیم علمی و دینی می باشد. تا از میان این تضارب و تناظر چهره حقایق ناپیدا ولی اصیل عالم خلقت خودنمایی کند

نگاهی به نماد ببر در فرهنگ شیعیان جنوب هند

نگاهی به نماد ببر در فرهنگ شیعیان جنوب هند یکی از موضوعات مهم در فهم نظام های دینی و مناسکی، رابطه آنها با زمینه های اجتماعی ای مومنان است. ادیان در برخورد با سنت های قبلی هر جامعه ای، نمی توانند تمام سنت های پیشینی را رد کنند. آنچه که …

ادامه نوشته »

وحدت علم و دین

بسم الله الرحمن الرحیم وحدت علم و دین اگر علم ما کامل باشد با دین کامل تضادی ندارد. گاهی علم و دین هر دو کامل اند اما زبان آن دو متفاوت است. اگر علم اشکال داشته باشد شبهه علم و اگر دین اشکال داشته باشد شبهه دین است. علم و …

ادامه نوشته »

مزایده

مزایده با فرض ارزیابی ملک یا هر مال منقول دیگری طبق مادۀ ۱۱۹ باید آگهی مزایده به عمل آید که این آگهی برای یکبار در روزنامۀ کثیرالانتشار منتشر میشود و موعد فروش باید طوری نوشته شود که فاصلۀ بین انتشار آگهی و روز مزایده کمتر از ده روز و بیشتر …

ادامه نوشته »