معماری
خانه / باشگاه اندیشه (صفحه 37)

باشگاه اندیشه

مطالب تولید شده توسط تحریربه کانون علم و دین تحت عنوان باشگاه اندیشه

باشگاه اندیشه محل گرد آمدن اعضاء انجمن های علمی کانون علم و دین است

در این فضا علوم و اندیشه هایی که بین دو مقوله کلی علم و دین به تضارب برخواسته اند مطرح و با تکیه با ادله عقلی و دینی ( منظور وحیانی است ) و جهان بینی های ناشی از این دو مقوله به هماهنگی و وحدت بین آنها حکم میشود.

باشگاه اندیشه محل تضارب آراء و انظار دانشمندان و عالمان در رشته های مختلف علمی و دینی برای درک و فهم عمیق انواع ارتباط بین مفاهیم علمی و دینی می باشد. تا از میان این تضارب و تناظر چهره حقایق ناپیدا ولی اصیل عالم خلقت خودنمایی کند

کدام شیر را بنوشیم؟

کدام شیر را بنوشیم؟ نویسنده: ا.ج چکیده: هنگامی که کودک ترسان، لرزان و گریان از مادر متولد می گردد و زندگی نوین خود را در این کره خاکی آغاز می کند، تنها شیر گوارای مادر است که ترس، اضطراب و دلهره او را می زداید و چونان مرهمی کارساز به …

ادامه نوشته »

نگاهی به نماد ببر در فرهنگ شیعیان جنوب هند

نگاهی به نماد ببر در فرهنگ شیعیان جنوب هند یکی از موضوعات مهم در فهم نظام های دینی و مناسکی، رابطه آنها با زمینه های اجتماعی ای مومنان است. ادیان در برخورد با سنت های قبلی هر جامعه ای، نمی توانند تمام سنت های پیشینی را رد کنند. آنچه که …

ادامه نوشته »

وحدت علم و دین

بسم الله الرحمن الرحیم وحدت علم و دین اگر علم ما کامل باشد با دین کامل تضادی ندارد. گاهی علم و دین هر دو کامل اند اما زبان آن دو متفاوت است. اگر علم اشکال داشته باشد شبهه علم و اگر دین اشکال داشته باشد شبهه دین است. علم و …

ادامه نوشته »

مزایده

مزایده با فرض ارزیابی ملک یا هر مال منقول دیگری طبق مادۀ ۱۱۹ باید آگهی مزایده به عمل آید که این آگهی برای یکبار در روزنامۀ کثیرالانتشار منتشر میشود و موعد فروش باید طوری نوشته شود که فاصلۀ بین انتشار آگهی و روز مزایده کمتر از ده روز و بیشتر …

ادامه نوشته »