معماری
خانه / باشگاه اندیشه (صفحه 20)

باشگاه اندیشه

مطالب تولید شده توسط تحریربه کانون علم و دین تحت عنوان باشگاه اندیشه

باشگاه اندیشه محل گرد آمدن اعضاء انجمن های علمی کانون علم و دین است

در این فضا علوم و اندیشه هایی که بین دو مقوله کلی علم و دین به تضارب برخواسته اند مطرح و با تکیه با ادله عقلی و دینی ( منظور وحیانی است ) و جهان بینی های ناشی از این دو مقوله به هماهنگی و وحدت بین آنها حکم میشود.

باشگاه اندیشه محل تضارب آراء و انظار دانشمندان و عالمان در رشته های مختلف علمی و دینی برای درک و فهم عمیق انواع ارتباط بین مفاهیم علمی و دینی می باشد. تا از میان این تضارب و تناظر چهره حقایق ناپیدا ولی اصیل عالم خلقت خودنمایی کند

مجتهد برای رسیدن به حکم چه راهی را طی می کند؟

بنام خدا 🎆مجتهد برای یافتن وظیفه خودوحکم شرعی ورسیدن به یقین از شک حرکت می کند تا به ظن ویقین برسد اگر در انتهای تحقیق وتلاش خود مجدد به شک رسید به اصول عملیه مراجعه می کند . ✳️اینکه مجتهد در پی رسیدن به حکم باشد ویا در پی تکلیف …

ادامه نوشته »

فرق مفهوم با منطوق ولفظ:

بنام خدا فرق مفهوم با منطوق ولفظ: _وقتی از لفظ پی به مفهوم می بریم دلالت لفظی گفته می شود. ولفظی منظور لافظ وگوینده عاقل است. البته عقلی منظور است که مجتهد بتواند منظور ومراد گوینده را بدست آورد.که مجتهد واصولی بیشتر با دلالت لفظی ووضعی سرو کار دارند . …

ادامه نوشته »

مخطًئه ومصوًبه چه کسانی هستند؟

بنام خدا مخطًئه ومصوًبه چه کسانی هستند؟ ما شیعیان مخطًئه هستیم به این معنا که معتقدیم که مجتهد تمام تلاش خود را برای بدست آوردن احکام انحام می دهد تا به یقین برسد وحجت بر او تمام شود ولی این تلاش مستلزم این نیست که ایشان حقیقتا به حکم واقعی …

ادامه نوشته »

آیا می شود از یک لفظ چند معنا برداشت شود ؟

بنام خدا آیا می شود از یک لفظ چند معنا برداشت شود ؟ بعضی حکما موافق بودند ولی اصولیین آنرا رد کرده وقبول نداشتند که از یک لفظ چند معنا برداشت شود باید دید بحث سر معنا ست یا مصداق؟ اگر لفظی را ایراد کردند حتما باید قرینه ایی باشد …

ادامه نوشته »

علت اجمال دلیل چیست?

علت اجمال دلیل چیست ؟ خواجه نصیرالدین طوسی می گوید که هر کلمه ۴تا ما به ازاءدارد . ۱- مابه ازاء خارجی:مانند میز که مصداق خارجی دارد. ۲-مابه ازاءذهنی :تصویر ذهن که همان مفهوم است وتصویر میز که در ذهن متصور می شود. ۳-مابه ازاءکتبی:که همان متون کتاب وقرآن می …

ادامه نوشته »