معماری
خانه / باشگاه اندیشه (صفحه 2)

باشگاه اندیشه

مطالب تولید شده توسط تحریربه کانون علم و دین تحت عنوان باشگاه اندیشه

باشگاه اندیشه محل گرد آمدن اعضاء انجمن های علمی کانون علم و دین است

در این فضا علوم و اندیشه هایی که بین دو مقوله کلی علم و دین به تضارب برخواسته اند مطرح و با تکیه با ادله عقلی و دینی ( منظور وحیانی است ) و جهان بینی های ناشی از این دو مقوله به هماهنگی و وحدت بین آنها حکم میشود.

باشگاه اندیشه محل تضارب آراء و انظار دانشمندان و عالمان در رشته های مختلف علمی و دینی برای درک و فهم عمیق انواع ارتباط بین مفاهیم علمی و دینی می باشد. تا از میان این تضارب و تناظر چهره حقایق ناپیدا ولی اصیل عالم خلقت خودنمایی کند

الگوهای طبقه بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

هدف این پژوهش عبارت بود از بررسی مفهوم صفت شخصیت، استخراج مصادیق صفات شخصیت در منابع اسلامی، طبقه بندی آن صفات بر پایه منابع اسلامی. -طبقه-بندی-صفات-شخصیت-درمنابع-اسلامیDownload

ادامه نوشته »

الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی

هدف پژوهش عبارت بود از معلوم ساختن جایگاه اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی. سوال اصلی این مقاله، چیستی مولفه های اعتماد به نفس و چگونگی تعامل آنها در اخلاق اسلامی و روان شناسی بود. -اعتماد-به-نفس-در-اخلاق-اسلامیDownload

ادامه نوشته »

اصول فرزندپروری در سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام

هدف این پژوهش عبارت بود از استخراج اصول فرزندپروری در سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام. به این منظور از روش تحلیل نظری رفتار و گفتار آنان، به عنوان الگوی رفتاری استفاده شد. -فرزند-پروری-در-سبک-زندگی-اهل-بیت-عDownload

ادامه نوشته »

اثربخشی شناخت درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض

این پژوهش با هدف مقایسه اثر ب خشی شناخت درمانگری گروهی با و بدون استفاده ازحکایت های مثنوی در سلامت روان زنان دارای تعارض زناشویی انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان زنان داوطلب ۲نفر براساس معیارهای روود و خروج انتخاب  و به …

ادامه نوشته »

ارزیابی تحول روانی-معنوی در درمانگری مراجعان مذهبی

هدف پژوهش این است که جایگاه ارزیابی تحول روانی-معنوی در درمانگری مراجعان مذهبی را معلوم و ابزار سنجش آن را معرفی نماید و رابطه تحوی روانی معنوی با سلامت روان را نیز بررسی کند. -تحول-روانی-معنوی-در-درمانگری-مراجعان-مذهبیDownload

ادامه نوشته »