معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 5)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

شک یا مسبب از دلیل یا عدم دلیل

بنام خدا 📝📝 شک یا مسبب از دلیل یا عدم دلیل . ۱-✍ در شک عدم دلیل که شک مطلق است یا شک نسبت به تکلیف است یا شک در مکلفُ به. که شک در تکلیف برائت ذمه است.مانند اینکه اصلا او نمی داند شراب حرام است پس تکلیعی هم …

ادامه نوشته »

انواع دلالت

بنام خدا ✳️انواع دلالت اگر دلالت بیک معنا باشد که قطع آورست ومشخص . اگر دلالت به چند معنا باشدومجمل، ظن وشک بوجود می آید .که در اینجا در جایی که معانی مساوی با اشتراک لفظی باشد اینجا شک وظن ایجاد می شود .مانند کلمه شیر اگر تنها آورده شود …

ادامه نوشته »

مجتهد برای رسیدن به حکم چه راهی را طی می کند؟

بنام خدا 🎆مجتهد برای یافتن وظیفه خودوحکم شرعی ورسیدن به یقین از شک حرکت می کند تا به ظن ویقین برسد اگر در انتهای تحقیق وتلاش خود مجدد به شک رسید به اصول عملیه مراجعه می کند . ✳️اینکه مجتهد در پی رسیدن به حکم باشد ویا در پی تکلیف …

ادامه نوشته »

فرق مفهوم با منطوق ولفظ:

بنام خدا فرق مفهوم با منطوق ولفظ: _وقتی از لفظ پی به مفهوم می بریم دلالت لفظی گفته می شود. ولفظی منظور لافظ وگوینده عاقل است. البته عقلی منظور است که مجتهد بتواند منظور ومراد گوینده را بدست آورد.که مجتهد واصولی بیشتر با دلالت لفظی ووضعی سرو کار دارند . …

ادامه نوشته »

مخطًئه ومصوًبه چه کسانی هستند؟

بنام خدا مخطًئه ومصوًبه چه کسانی هستند؟ ما شیعیان مخطًئه هستیم به این معنا که معتقدیم که مجتهد تمام تلاش خود را برای بدست آوردن احکام انحام می دهد تا به یقین برسد وحجت بر او تمام شود ولی این تلاش مستلزم این نیست که ایشان حقیقتا به حکم واقعی …

ادامه نوشته »