معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 5)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

نقش مبانی هستی شناختی در تعامل با محیط زیست با تکیه بر آموزه های قرآن

هستی از نگاه قرآن دارای اوصافی مانند هدفمندی، ذی شعوری، نظم، و قدسیت می باشد. درک هر یک از این اوصاف می تواند آثار قابل توجهی در تعامل با محیط زیست داشته باشد. افزون بر این میان انسان که مانند سایر اجزای هستی هدفمند آفریده شده است و طبیعت که …

ادامه نوشته »

تأملی بر محیط زیست و پایداری آن در جهان اسلام

با توجه به نص صریح قوانین اسلامی و سفارش های متعدد در زمینه حفظ و نگهداشت ههر چه بهتر محیط و کوشش جهت حفظ پاکیزگی آن “النظافه من الایمان” همواره شاهد محیط های منزه فردی، اجتماعی، صنعتی و غیره در جهان اسلام بوده و هستیم اما در دهه های اخیر …

ادامه نوشته »

نماز اول وقت از منظر قرآن کریم و پیامد های تربیتی آن

نماز یکی از مهمترین فرایض الهی است که اهتمام به آن و خواندن آن در اول وقت سبب بهره گیری از برکات نماز و عامل صعود انسان به مراتب والااست. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از آیات قرآن، مسأله نماز اول وقت را مورد کنکاش و تحلیل علمی …

ادامه نوشته »

پیدایش فضا از منظر قرآن و علم

چهل و هفتمین آیه از سوره ذاریات به چگونگی پیدایش فضا و جهان گستری خداوند تصریح دارد و آیه یازده سوره فصلت شکل پرداختن خداوند به آسمان ها را بیان می کند. مسأله گسترش جهان از آغاز تا انجام که مورد اشاره قرآن کریم است مسأله ای است که دانشمندان …

ادامه نوشته »

سلامت روان از دیدگاه قرآن

بسیاری از اندیشمندان معاصر تأکید دارند که مشکل انسان معاصر اساسا به نیاز وی به دین و ارزش های معنوی برمی گردد. ایمان به خدا نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد که او را در تحمل سختی ها یاری و نگرانی و مشکلات روانی را از او دور می …

ادامه نوشته »