معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 4)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

قرآن و نجوم

در این مقاله ضرورت توجه به مباحث نجومی در قرآن و اهداف قرآن از طرح این مباحث (از جمله خداشناسی، معادشناسی، نظم‌شناسی جهان و بیان حقایق علمی) بیان می‌شود. سپس نگارنده با ذکر تعریف و تاریخچه علم نجوم, نگاهی اجمالی به مباحث نجومی مطرح شده در قرآن می‌اندازد. همچنین پدیده‌های …

ادامه نوشته »

الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی

هدف پژوهش عبارت بود از معلوم ساختن جایگاه اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی.سوال اصلی مقاله چیستی مولفه های اعتماد به نفس و چگونگی تعامل آنها در اخلاق اسلامی و روان شناسی بود. به این منظور متون و آموزه های هر دو رشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیل …

ادامه نوشته »

الگوی تنظیم رغبت بر اساس زهد اسلامی و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری در کاهش اضطراب

هدف این پژوهش عبارت بود از معرفی الگوی تنظیم رغبت در اسلام مبتنی بر مفهوم زهد به عنوان یک الگوی شناختی هیجانی برای کاهش اضطراب و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری مراجعان بود. این الگو رغبت به دنیا را تابعی از رغبت به آخرت و زندگی دنیا را مقدمه …

ادامه نوشته »

اثربخشی “روان درمانی شناختی-رفتاری مذهب محور” بر سازگاری زناشویی و سلامت روان زوجین

هدف پژوهش تعیین تاثیر روان درمانی-شناختی رفتاری مذهب محور بر سازگاری زناشویی و سلامت زوجین بود که از روش تجربی پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با پیگیری استفاده شد. ۳۲زوج از زوجین با مشکلات فوق در دو گروه تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش در دوازده جلسه ۴۵ دقیقه ای …

ادامه نوشته »

درنگی در نسبت “اراده” با “تربیت اخلاقی” و اشاره ای به “روش های پرورش اراده اخلاقی”

اهداف این پژوهش معلوم ساختن مقدار بهره مندی انسان از آزادی اراده و میزان اختیاری بودن رفتار او و نسبت این امور با تربیت اخلاقی و روش های پرورش اراده برای تحقق تربیت اخلاقی بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از اینکه آیا آزادی اراده وجود دارد و آیا …

ادامه نوشته »