معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 3)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی (بخش ۲)

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی (بخش ۲) منیره حق‌خواه استصحاب کلی قسم اول «استصحاب کلی قسم اول آن است که کلی در ضمن فردی از افرادش موجود شود، سپس در بقای کلی تردید ایجاد گردد و منشأ شک در بقای کلی، شک در بقای همان فردی است که کلی در …

ادامه نوشته »

پیش‌بینی سازگاری زناشویی از طریق مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی(بخش ۱)

پیش‌بینی سازگاری زناشویی از طریق مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی(بخش ۱) زهرا شاهین چکیده سازگاری زناشویی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در رابطه با زوجین در راستای ایجاد تحکیم خانواده می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر پیش‌بینی سازگاری زناشویی از طریق مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی بود. جامعه‌ی آماری افراد متأهلی بود که در زمانی …

ادامه نوشته »

جستاری کوتاه در رابطه با علم و دین (بخش سوم)

جستاری کوتاه در رابطه علم و دین (بخش ۳) حمید فغفورمغربی بیشتر متفکران و اندیشمندان اعم از عالمان دینی و متخصصان علوم جدید، چون خداوند را نازل کننده کتاب تشریع وحی و ایجاد کننده کتاب تکوین طبیعت می‌دانسته‌اند، مغایرتی بین کتاب تشریع و کتاب تکوین نمی‌دیده‌اند. گالیله که خود از …

ادامه نوشته »

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی (بخش ۱)

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی (بخش ۱)  منیره حق‌خواه چکیده: مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در …

ادامه نوشته »

جستاری کوتاه در رابطه علم و دین(بخش دوم)

جستاری کوتاه در رابطه علم و دین (بخش دوم) حمید فغفورمغربی   غرور علمی در این دوره موجب پیدایش ماتریالیسم علمی شد که بر دو اصل متکی بود: ۱) روش تجربی که تنها روش معتبر برای شناخت واقعیت بود؛ ۲) جهان خارج، غیر از جهان هفت عنصری یعنی ماده و …

ادامه نوشته »