معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین (صفحه 10)

علم و دین

بحث رابطه علم و دین از مباحث بنیادین برای اندیشه های اصولی و حرکتهای اجتماعی می باشد. هم قائلین به عدم جدایی دین و سیاست و هم مخالفین این اندیشه، قبل از هر گونه بحث اثباتی یا سلبی در مورد نقش دین و تفکر الهی در زندگی جمعی بشر، گزیری از تعیین تکلیف در روابط و مناسبات بین این دو مقوله ندارند .
بنابراین لازم است تا به این ریشه ای ترین و قدیمی ترین پرسمان بشر متفکر، رویکرد و زبانی جدید، با بهره گیری از تجربه بشر متفکر در طول تاریخ داشت.

پیش بینی احساس تنهایی بر اساس سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی گری ارتباط با خدا

مطالعه حاضر با هدف پیش بینی احساس تنهایی بر اساس سبک دلبستگی با میانجی گری نوع ارتباط با خدا انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از جوانان ۱۸ تا ۳۵ساله شهر تهران، به این منظر ۲۳۲ نفر با مراجعه به اماکن عمومی سطح شهر، (نمونه گیری در دسترس) انتخاب شدند …

ادامه نوشته »

بررسی جایگاه مطالعات قرآنی در تولید علم جهانی با استفاده از فنون علم سنجی

هدف از این پژوهش تحلیل و بررسی جایگاه  پژوهش های قرآنی در تولید علم جهانی با استفاده از فنون علم سنجی است. جامعه آماری را آن دسته از مطالعات قرآنی تشکیل می دهد که در بازه زمانی بیست ساله در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (تامسون رویترز)نمایه شده اند. یافته ها نشان …

ادامه نوشته »

درآمدى بر رابطه قرآن و علوم

قرآن کلام خدا و تجلّى اسم جامع، محیط و اعظم حق تعالى است که همه اندیشه‌هاى حقیقت‌جو و خردورز را به دل‌سپارى فرا مى‌خواند: «کتابٌ انزلناه الیکَ مبارکٌ لیدَّبَّروا آیاتِه و لیتذکَّرَ اولوالالباب.» (ص: ۲۹) قرآن معجزه جاودانه رسول گرامى (ص) و تنها نسخه شفّاف و فرجامین وحى آسمانى است که راه …

ادامه نوشته »

عوامل موثر بررشد اخلاق از دیدگاه اسلام

دربخش نخست به بررسی جایگاه وراثت و خانواده به عنوان دو عامل از عوامل موثر بر رشد اخلاق از دیدگاه اسلام پرداخته شد. در این بخش به بیان انواع خانواده ها در مورد تاثیرگذاری بر رشد اخلاقی می پردازیم و در ادامه به عوامل دیگر در رشد اخلاقی خواهیم پرداخت. …

ادامه نوشته »

غایت طلبی هستی و انسان در حوزه های معرفتی

همه مکاتب فکری از دو بعد «نظری» و «عملی» یا «جهان بینی و ایدئولوژی» تشکیل یافته اند. در بعد نظری یا جهان بینی، سه مقوله مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد: ۱٫ هستی شناسی; ۲٫ انسان شناسی; ۳٫ راه شناسی. «هستی شناسی» که یکی از محورهای مهم بعد …

ادامه نوشته »