معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین / فلسفه علم (صفحه 4)

فلسفه علم

فلسفه علم رشته ای از فلسفه های مضاف میباشد که به مطالعه در ماهیت علم میپردازد ……
نظریة المعرفة
استاد علوی

تحلیل روانشناختی نشوز و راهکارهای سه گانه قرآن

تحلیل روانشناختی نشوز و راهکارهای سه گانه قرآنDownload پژوهش حاصر با هدف تبیین روان شناختی نشوز زن و با شیوه توصیف-تحلیلی انجام گرفت و به نتایج ذیل دست یافت. نشوز باعض ارضا نشدن نیاز جنسی و احتمال طلاق می شود. یکی از علل خشونت علیه زنان در خانواده ها ناکامی …

ادامه نوشته »

تأثیر “سوگ درمانی شناختی-رفتاری با رویکرد اسلامی” بر “سلامت عمومی خانواده های داغدیده”

تاثیرسوگ درمانی شناختی_ رفتاری با رویکرد اسلامی بر سلامت عمومی خانواده های داغدیدهDownload هدف پژوهش بررسی میزان تأثیر سوگ درمانی شناختی-رفتاری با رویکرد اسلامی بر شاخص های سلامت عمومی در خانواده های داغدیده بود. این پژوهش، نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش آزمون، پس آزمون و …

ادامه نوشته »

بررسی نقش عامل های شخصیتی در پیش بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

بررسی نقش عاملهای شخصیتی در پیش بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان برمبنای پنج عامل بزرگ شخصیتDownload هدف پژوهش حاضر بررسی پایایی، روایی عاملی، و روایی همگرا در پرسش نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در یک نمونه دانشجویی ایرانی بود. ۳۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران وارد مطالعه شدند. ضریب آلفای …

ادامه نوشته »

بررسی نارسایی های دیدگاه روان شناسی معاصر پیرامون ملاک های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی

بررسی نارسایی های دیدگاههای روانشناسی معاصر پیرامون ملاکهای بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع ازدیدگاه اسلامیDownload هدف پژوهش بررسی دیدگاه های روان شناسی معاصر پیرامون “ملاک های بهنجار و نابهنجار” و تبیین آن از دیدگاه اسلامی است. سؤالات پژوهش عبارت است از:۱٫رویکردهای روان شناسی معاصر پیرامون این ملاک ها …

ادامه نوشته »

باور به جهان آخرت اسلامی، تعدیل کننده رابطه باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با سلامت روان شناختی

این پژوهش با هدف بررسی نقش باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی، در رابطه باور به دنیای ناعادلانه و عادلانه برای خود و دیگران با سلامت روان شناختی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته روان شناسی بودند که از بین آنها ۲۶۷نفر انتخاب و به پرسشنامه های باور به …

ادامه نوشته »