معماری

فلسفه علم

فلسفه علم رشته ای از فلسفه های مضاف میباشد که به مطالعه در ماهیت علم میپردازد ……
نظریة المعرفة
استاد علوی

بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد

بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد ستار شیرویی مقدمه در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد …

ادامه نوشته »

روان‌شناسی و ارتباط ریشه‌ای با فلسفه

روان‌شناسی و ارتباط ریشه‌ای با فلسفه واژگان کلیدی روان‌شناسان، روان، روان‌شناسی، فلسفه، فیزیولوژی، علم، تأثیر، ذهن مقدمه در روزگاری نه‌چندان دور که مطالعه سرشت انسان تنها در قلمرو فلسفه ممکن بود، روان‌شناسی نیز مانند بسیاری از رشته‌های علمی دیگر، از اعضای خانواده فلسفه به حساب می‌آمد، اما از قرن ۱۷ …

ادامه نوشته »

پیش‌بینی سازگاری زناشویی از طریق مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی(بخش ۲)

پیش‌بینی سازگاری زناشویی از طریق مؤلفه‌های معنویت و خودشیفتگی(بخش ۲) زهرا شاهین یافته‌ها تعداد کل آزمودنی‌ها ۳۳۰ نفر بوده که مردان ۸/۴۸ درصد و زنان ۵/۴۸ درصد آن را تشکیل می‌دهند. خودشیفتگی و معنویت با استفاده از پرسشنامه سنجیده شده است. پرسشنامه خودشیفتگی شامل ۷ مؤلفه (قدرت و اختیار، خودنمایی، …

ادامه نوشته »

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی (بخش ۲)

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی (بخش ۲) منیره حق‌خواه ۱تعارض استصحاب با امارات: اماره به معنی نشانه و دلیل است و در حقوق مدنی اماره دو قسم است: «اماره قانونی» که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است (۱۳۲۲ ق.م) و «اماره قضایی» که اوضاع و احوالی است …

ادامه نوشته »