معماری

اخلاق

بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معنویت و شادکامی در دانشجویان دانشگاه اصفهان با این فرضیه بود که بین شادکامی و گرایش های معنوی، رباطه و بین میزان شادکامی و گرایش معنوی دختران و پسران متفاوت وجود دارد. -رابطه-بین-شادکامی-و-گرایش-های-معنوی-در-دانشجویان-دانشگاه-اصفهانDownload

ادامه نوشته »

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی مردم شهر یزد

هدف این پژوهش بررسی سبک زندگی اسلامی با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر یزد بود. در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شد، ۳۸۴ نفر از ساکنان مناطق سه گانه شهر یزد با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب pps انتخاب شدند. -رابطه-سبک-زندگی-اسلامی-با-سلامت-اجتماعی-مردم-شهر-یزدDownload

ادامه نوشته »

الگوی تنظیم رغبت بر اساس زهد اسلامی و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری در کاهش اضطراب

هدف این پژوهش عبارت بود از معرفی الگوی تنظیم رغبت در اسلام مبتنی بر مفهوم زهد به عنوان یک الگوی شناختی هیجانی برای کاهش اضطراب و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری مراجعان بود. -تنظیم-رغبت-براساس-زهد-اسلامی-و-مقایسه-آن-با-درمان-شناختی-رفتاری-در-کاهش-اضطرابDownload

ادامه نوشته »

الگوهای طبقه بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی

هدف این پژوهش عبارت بود از بررسی مفهوم صفت شخصیت، استخراج مصادیق صفات شخصیت در منابع اسلامی، طبقه بندی آن صفات بر پایه منابع اسلامی. -طبقه-بندی-صفات-شخصیت-درمنابع-اسلامیDownload

ادامه نوشته »

الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی

هدف پژوهش عبارت بود از معلوم ساختن جایگاه اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی. سوال اصلی این مقاله، چیستی مولفه های اعتماد به نفس و چگونگی تعامل آنها در اخلاق اسلامی و روان شناسی بود. -اعتماد-به-نفس-در-اخلاق-اسلامیDownload

ادامه نوشته »