معماری
خانه / درباره ما

درباره ما

معرفی کانون علم و دین
فرهنگستان جهانی مطالعات تطبیقی در علم و دین

معرفی کانون

بسمه تعالی کانون علم و دین  فرهنگستان جهانی مطالعات تطبیقی در علم و دین موسسه ای است مردم نهاد و غیر انتفاعی و غیر دولتی که بر اساس اعتقاد به وحدت علم و دین و نیزی اعتقاد به انحصار نجات و سعادت بشری در سیر و سلوک به روش اولیاء …

ادامه نوشته »