معماری
خانه / باشگاه اندیشه / علم و دین / فلسفه علم / علوم انسانی / روانشناسی / بررسی نقش عامل های شخصیتی در پیش بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

بررسی نقش عامل های شخصیتی در پیش بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

هدف پژوهش حاضر بررسی پایایی، روایی عاملی، و روایی همگرا در پرسش نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در یک نمونه دانشجویی ایرانی بود. ۳۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران وارد مطالعه شدند. ضریب آلفای کرونیاخ این مقیاس در نمونه حاضر معادل ۹۲% و ضریب پایایی دو نیمه آن نیز معادل ۹۱% بدست آمد.هم تحلیل عاملی اکتشافی و هم تحلیل عاملی تاییدی نشانگر ساختار تک عاملی برای این مقیاس بودند. تمامی مواد این پرسشنامه با ضریب بار بالایی بر این عامل بار شدند.

همچنین ببینید

روان شناسی کمال در قرآن

روانشناسی کمال در قرانDownload هدف این پژوهش مطالعه نظری و تطبیقی درباره مفهوم روان شناختی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *